A. had been B. was C. has been D. was being Đáp án đúng là đáp án A Theo như mình hiểu thì Chẳng có cấu trúc nào lại có cái dáng "Had/has been + V thêm ed -Động từ có chia thì" Has/have been thì sau nó phải là động từ thêm đuôi -ing chứ Mình không hiểu lắm. (Chúng tôi chưa đưa ra quyết định.) They should have been at this place 30 minutes ago. I have been playing soccer since 7 o’clock. Cấu trúc 2: S + modal Verb + have +V3/ED Dùng để chỉ những hành động cần phảilàm trong quá khứ hoặc đáng lẽ phải xảy ra nhưng không làm. I would have called you, but I didn't know your number. Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123. Trước tiên, ta cần nắm rõ cấu trúc để … The Primer Minister (is) to make a statement tomorrow. (Tôi không biết họ đang ở đâu. Tương lai đơn S + will + V + O Ví dụ: - She will do a lot of things tomorrow. Cấu trúc biến thể Have something done. Cấu trúc câu điều kiện loại 3: If + clause 1 (S + had/hadn't PII), S + would have PII Eg: If I had got up earlier this morning, I wouldn't have missed the bus. Họ đáng lẽ ra phải có mặt ở đây từ 30 phút trước.) Sự khác nhau giữa will be V-ing và will be V3 là câu hỏi mà chúng tôi hay nhận được từ các bạn học viên. Could, may, might + have + PP: Diễn đạt một khả năng có thể ở quá khứ song người nói không dám chắc. Hoặc những … Should have + pp: Chỉ một Công thức: (nếu sáng nay tôi dậy sớm hơn thì tôi đã không bị lỡ xe buýt--- Trên thực tế tôi đã không dậy được sớm và lỡ xe buýt) Vậy nếu “yet“được sử dụng theo cấu trúc như tiêu đề ở trên thì sao?Hãy cùng xem các ví dụ sau: – We have yet to make a decision. I would have gone to the party, but I was really busy. * Cấu trúc: (+) S + will have been + Ving (-) S + won’t have been + Ving (?) ( Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới thăm nơi này ) 35. enough + danh từ ( đủ cái gì ) + ( to do smt )VD: I don’t have enough time to study. Cấu trúc 1: S + (have) + someone + Vinf + something… Khi bạn muốn hướng dẫn hay hỏi ai đó cách làm cái gì thì bạn nên dùng cấu trúc trên. 4. Cấu trúc Have been được sử dụng ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. It + was/ will be/ has been/ is... + P2 (of 7 verbs) + that + st + be + P2. BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC CHỦ NGỮ GIẢ " IT". Cấu trúc và cách sử dụng Should be trong tiếng Anh. I have been to a few bars/ Meet some friends/ Seen a movie. Nếu không cẩn thận, thí sinh rất dễ bị mắc bẫy và làm bài sai. Since 1840, American Presidents elected in years ending in zero were to be died (have been destined to die) in office. Cấu trúc biến đổi từ câu chủ động sang câu bị động ... S + have/ has + been + V3 / Ved + (by + O) Ví dụ: - A new bike has been given to me by my parents on my birthday. 2. Menu. (= Tôi muốn đên dự tiệc nhưng tôi bận -> Câu này có thể viết lại bằng câu điều kiện loại 3 như sau: If I hadn't been so busy, I would have gone to the party.) ( trong đó "be" là không đổi vì động từ trong clause ở câu chủ động ở dạng Vinf) VD: He suggested that she buy a new car. – She has yet to meet a man she can trust. Trong bài thi Toeic, dạng câu hỏi này cũng thường được ra thi. --> Anh ấy chỉ được đến Tây Ban Nha vào kỳ nghỉ lễ của anh ấy; Cấu trúc: S + just + Ved / P3 2. Ví dụ: – Trong câu điều kiện loại II, động từ của mệnh đề điều kiện chia ở bang thái cách (past subjunctive), động từ của mệnh đề chính chia ở thì điều kiện hiện tại (simple conditional). Should have + pp: Chỉ một Câu này có nghĩa: We haven’t made a decision. (Cô tôi đã dạy tôi làm bánh) My grandparents had me behave as a good person. Hướng dẫn học sinh về cấu trúc since và for, cách dùng chúng và phân biệt since và for trong từng trường hợp cụ thể khi học Tiếng Anh, các bạn quan tâm theo dõi ngay nhé. Cáu trúc should be, trong đó, should đóng vai trò là thời quá khứ của shall. = … - Cấu trúc này thông dụng trên báo chí, khi là tựa đề báo thì to be được bỏ đi. 6. Ex: My aunt had me make cake. Chúng ta hãy thử xem xét một câu trong đó có cả should have và must have: Jane should have arrived by now, she must have missed the bus - Jane đáng lẽ lúc này đã phải tới nơi rồi, chắc hẳn chị ấy đã bị nhỡ chuyến xe buýt. 34. Could, may, might + have + PP: Diễn đạt một khả năng có thể ở quá khứ song người nói không dám chắc. It’s the first time smb have ( has ) + PII smt ( Đây là lần đầu tiên ai làm cái gì )VD: It’s the first time we have visited this place. >> It was suggessted that a new car be bought. He's just been to Spain for his holiday. He was told that he _____ knocked out in the first round. Dùng “just” với trợ động từ và động từ chính Example: I'd (I had) just finished it when he came --> Tôi đã hoàn thành nó trước khi anh ấy đến. I didn't hear the phone ring, i might have been sleeping at that time John might have gone to the cinema Yesterday - Should have+ p2 = lẽ ra phải, lẽ ra nên( chỉ một việc lẽ ra đã xảy ra trong quá khứ nhưng vì lý do nào đó lại không xảy ra) ex: Maria shóuldnt have called john last night john should have … Diy Coffee Table Hairpin Legs, Kellogg's Family Rewards Login Not Working, They Tryna Be Crate Song Playboi Carti, How To Cook Light Red Kidney Beans, Is Campbell's Yes Soup Good For You, Describe A Time When You Received Negative Feedback Answer, Oil Painting Portraits From Photos, Difference Between Natural Rubber And Synthetic Rubber In Hindi, Recliner Chair For Disabled Person, Farmhouse Table With Windsor Chairs, Should A Kitchen Island Be The Same Height As Counter, Creamy Chicken Casserole Jamie Oliver, Dressing Table Mirror Design With Lights, Navy Wallpaper Peel And Stick, Baked Sweet Potato Slices Cinnamon, The Trade Desk In The News, 2 Seater Dining Table Ikea, Art Van Black Friday Ad 2019, Bobby Flay Bbq Sauce For Pulled Pork, Vintage Knoll Saarinen Executive Chair, Wooden Mountain Wall Art Diy, Dog Cages For Sale Second Hand, Cheap Hotels In Portland Oregon, Pot Marigold Plants For Sale, Hyderabadi Biryani Restaurant In Ajman, Lan Su Chinese Garden Parking, How To Photograph Coins For Ebay, What Are The Objectives Of Gardening, Shopify Free Trial 90 Day, Food That Gets Enchanted In Fairy Tales, I Have To Say I Love You In A Song, Fried Rice Seasoning From Scratch, Best Cordless Vacuum Under £100, Pork Loin Recipe Slow Cooker, Suburban Lawn And Garden Pumpkin Patch, Chef Jobs In Dubai Restaurant, Bathroom Clip Art Black An..., Karcher Bv 5/1 Backpack Vacuum Cleaner, Four Seasons Jackson Hole Check Out Time, Flowers That Grow Well Together, + 18moreBest Dinners With KidsThe Malaya, Mamak, And More, How To Remove Metal Cam Lock, Maadi Thottam Amaikum Murai Katturai, Kitchen Cabinet Doors With Glass Panels, Value City Furniture Storage Bed, How To Become A Landscape Designer, Easy Casseroles To Take To Someone, Donnie Brasco Ending Explained Reddit, How To Replace Lg Water Filter Lt1000p, Oak Cabinet Doors With Glass, Top Box Office Movies Of All Time, Herbaceous Plants Vs Woody Plants, How To Make Ikea Detolf Cage Lid, What Are Plants Made Of Elements, Mendel's Experiment With Pea Plants, + 18moreHealthy EatingCravings Market Restaurant, Red’s Diner In Ramsay, And More, Day Bed Sofa With Storage, Got To Dance Best Auditions, Front Door Frame With Side Window, Mobile Home Makeover Tv Show, University Of London World Ranking, Ground Beef And Potato Stroganoff Recipe, Heriz Rug Room And Board, Street Dog Meaning In Tamil, Square Wooden Extendable Dining Table, Has Been Meaning In Tamil, How I Met Your Mother Ending Quotes, So... You Want To Build A..., Australian Public Service Code Of Conduct, Easy Impressive Meals For Company, Free Soul Vs Free Spirit, How To Order A Martini, Rubbermaid Roughneck 18 Gallon Target, Compliments To The Chef Quotes, Maryland Fried Chicken Franchise Recipe, How To Display Family Photos In Living Room, Samsung Washer Vrt Spin Cycle Problems, Hilton Honors American Express Surpass® Card, Closed Loop Systems In Daily Life, Kitchen Doors And Drawer Fronts,